US_logo Akkommodasie  
 
Gr_pic_1 Gr_pic_2
 
  Tuisblad  
  omgewingsinligting  
  gaste_akkommodasie  
  Buitegroepe  
  Kontak_Ons  
   
Afrikaans Engels      
  dotted_line  
  small_pic

Kommersiële Dienste het sy ontstaan gevind in die behoefte van Stellenbosch Universiteit om bedryfskostes te besnoei. Dienste afdelings wat wel lewensvatbaar bedryf kan word, is mettertyd gekommersialiseer en onder die beheer van Kommersiële Dienste geplaas. Ons is een van vele besigheidsafdelings by Stellenbosch Universiteit. Alle afdelings van Kommersiële Dienste is totaal onafhanklik en ontvang geen finansiële hulp van Stellenbosch Universiteit nie.

Die volgende Operasionele Afdelings word geidentifiseer:

  • Behuisingsdienste
  • Verhuringskantoor
  • Kopieerdienste
  • Die Matie winkel
  • Maties Melk
  • Botaniese Tuine
Botaniese Tuine

Kollektief strewe ons daarna om 'n omvattende, ondersteunende diens van uitnemendheid op koste-effektiewe wyse aan die Stellenbosch Universiteit, sy studente en personeel sowel as die publiek en buite-instansies te lewer.

 

 
kommersiele_dienste
student_accommodation
FEDHASA

my maties
       
 
tuisblad | omgewings inligting | gaste akkommodasie | buitegroepe | kontak ons ontwerp • www.gstudio.co.za